Saturday, June 22, 2024

Tag: Disha Salian Human Rights Activists Association'

ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ – ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: “ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಕಿ ಮಹಾ ಅದಾಲತ್” ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 16th -17th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಂದು ನಡೆಸಲಿದೆ.

“ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಕಿ ಮಹಾ ಅದಾಲತ್ ” ನ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಮತ್ತು 17, 2023 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು...